Seminar Trube 1
23. Februar 2020
Zagreb - Croatia
GŠ ZLATKA BALOKOVIĆA

1. dio: DISANJE I TON

GŠ ZLATKA BALOKOVIĆA

IVANIĆGRADSKA 41a, ZAGREB

Koncertna dvorana

10:00 do 13:00 i 14:00 do 16:30 (GŠ Zlatka Balokovića, Zagreb)

Tema: Disanje (zrak) i ton (zvuk)

  • eficijentno disanje, upotreba zraka na instrumentu, predodžba i kvaliteta tona

Program Seminar

Plakat Seminar

CV Seminar