Seminar Trube 3
13. Mai 2020
Zagreb - Croatia
lokacija naknadno

3. dio: PRIPREMA ZA NASTUP

lokacija naknadno, ZAGREB

Koncertna dvorana

10:00 do 13:00 i 14:00 do 16:30 (lokacija naknadno, Zagreb)

Tema: Priprema za nastup ili ispit

  • rješavanje psihosomatskih problema, trema, kondicionirani plan vježbanja
  • vježbe koncentracije, vježbe suzbijanja stresa i straha pred nastup

Tema: Glazbene karakteristike i stilovi

  • načini izvođenja od barokne do suvremene glazbe
  • glazbene linije i njihovo značenje

 

Program Seminar

Plakat Seminar

CV Seminar